Powrót do listy artykułów

28 marca 2023

Przerwa Świąteczna-kwiecień 2023

Szanowni Państwo,

zajęcia 7 kwietnia (piątek) odbywają się normalnie według harmonogramu, natomiast dnia 10 kwietnia zajęcia zostają odwołane.

Płatność za miesiąc kwiecień została pomniejszona o ten dzień.

 

Przypominamy również o zasadach w przypadku nieobecności na zajęciach dziecka:

a) za niewykorzystane zajęcia nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

b) Uczniowie zapisani na jedną lekcję w tygodniu mają możliwość odpracowanie tylko jednej nieobecności w miesiącu.

c) Uczniowie zapisani na dwie lekcje w tygodniu mają możliwość odpracowania dwóch nieobecności w miesiącu.

Nieobecności można odpracować zawsze w terminie do końca kolejnego okresu rozliczeniowego tzn. do końca kolejnego miesiąca. Np. nieobecność w miesiącu wrześniu podlega odpracowaniu do końca października itp.

d) W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości obniżania opłaty miesięcznej. Zasady te wynikają z obowiązku opłacania przez Szkołę biletu wstępu oraz części zarezerwowanego basenu dla ucznia bez względu na jego obecność czy nieobecność.

e) Nieobecność wynikające z przewlekłej choroby (100% nieobecności) rozpatrywane są indywidualnie.

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 Szkoła Pływania Lena, wszelkie prawa zastrzeżone