Powrót do bloga

20 marca 2023

Karta Pływacka - kompendium wiedzy ucznia 

Pewnie każdy z uczniów szkoły pływania z Rudy Śląskiej, nie raz zastanawiał się, do czego uprawnia posiadanie karty pływackiej oraz jakie wymogi należy spełnić, aby ją zdobyć? Poniższy artykuł odpowie na te pytania. Dowiesz się również, jakie są rodzaje karty pływackiej.

 

RODZAJE KART PŁYWACKICH

 

Karta  pływacka jest dokumentem wydawanym przez Polski Związek Pływacki oraz organizację zajmujące się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym. Dokument ten potwierdza nasze wodne umiejętności.

 

Wyróżnia się trzy rodzaje kart pływackich:

 • karta-już pływam
 • powszechna karta pływacka
 • specjalna karta pływacka (żółty czepek)

 

Wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać kartę – już pływam

 

W skład  egzaminu  wchodzi:

 • przepłynięcie 25m w wodzie stojącej
 • dowolny skok do wody

 

Wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać kartę pływacką

 

Aby zdobyć kartę pływacką należy zdać egzamin w którego skład wchodzi:

 • przepłynięcie 200m w wybranym przez nas stylu w tym min 50m stylem grzbietowym w wodzie stojącej lub 400m w wodzie bieżącej w tym min. 100m na plecach
 • skok do wody z min. 0,7m
 • przepłynięcie pod wodą min 15m z prądem rzeki, lub 5m w wodzie stojącej

 

Karta pływacka nie ma określonego czasu ważności, wydawana jest bezterminowo.

 

Kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członek WOPR posiadający uprawnienia młodszego ratownika WOPR.

 

Wielu szkół, basenów oraz pływalni wytycza terminy egzaminów, może on się odbyć tak naprawdę w dowolnej chwili.

Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania. Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić: ratownik WOPR, starszy ratownik WOPR, instruktor WOPR, instruktor wykładowca WOPR, zwany dalej egzaminującym, który posiada okresowe upoważnienie wydane przez Prezesa właściwej jednostki wojewódzkiej WOPR.

 

Wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać  specjalną kartę pływacką (żółty czepek)

 

Należy przystąpić do egzaminu, w skład którego wchodzi:

 • przepłynięcie 1500 m w wybranym przez nas co najmniej 2 stylach w tym min 200 m stylem grzbietowym
 • skok do wody z min. 0,7m
 • przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość min 2 m.

lub bez przestępowania do egzaminu posiadać klasę sportową w pływaniu.

 

Ile potrzeba poświęcić czasu, aby przygotować się do egzaminu?

 

Nie ma w tym zakresie jakiejś jednej reguły, wszystko zależy od naszych indywidualnych predyspozycji i umiejętności.

Nasza Szkoła Pływania przygotowuje oraz organizuje egzaminy do każdego rodzaju kart.

Egzaminy odbywają się regularnie co roku w czerwcu na basenie Ruda w Rudzie Śląskiej.  

 

Do  czego uprawnia posiadanie karty pływackiej?

 

Karta pływacka zawsze świadczyła o tym, że ktoś ma elementarne umiejętności pływackie, które mogą pomóc w razie potrzeby. Dziś to bardziej kwestia ambicji dla dzieci i potwierdzenie dla rodziców, że nauka pływania nie poszła w las. Daje możliwość zweryfikowania rodzicom postępów w pływaniu ich pociech, do czego wszystkich rodziców uczniów Szkoły Pływania Lena bardzo zachęcamy.

 

Posiadacz karty pływackiej zobowiązany jest:

 • Przestrzegać postanowień regulaminów oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danym akwenie.
 • Podporządkować się zaleceniom organów uprawnionych do kontrolowania.

 

Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Copyright © 2022 Szkoła Pływania Lena, wszelkie prawa zastrzeżone