Regulamin

REGULAMIN GRUPOWYCH LEKCJI PŁYWANIA

 1. Pływalnia jest obiektem MOSIR-u, każda osoba korzystająca z obiektu jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Rodzic/opiekun dziecka podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki pływania i stanie zdrowia dziecka.
 3. Zajęcia odbywają się w zależności od wybranej opcji ( poniedziałek 18:00 i 19:00, wtorek 17:00 , środa 18:30 , czwartek 17:00 ,  piątek 18:00  i 19:00)  w trakcie całego roku szkolnego, czas trwania lekcji 45 min.
 4.  Czas wejścia na basen zostaje naliczany od momentu przekroczenia bramki przy kasie basenu do momentu zwrócenia kluczyka przy wyjściu (5 min przed zajęciami na przygotowanie się do zajęć, 45 min lekcji i 10 min na wysuszenie i ubranie się po zajęciach).
 5. W przypadku przedłużenia pobytu dziecka na basenie po lekcji klient będzie zmuszony ponieść dodatkowe opłaty według cennika MOSIR-u.
 6. Osoba zapisująca się na naukę pływania w trakcie jej trwania opłaca liczbę zajęć jakie pozostały do końca danego miesiąca.
 7. W przypadku nieobecności na zajęciach dziecka za niewykorzystane zajęcia nie istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.
 8.  Lekcje można wykorzystać w innych terminach działalności Szkoły Pływania LENA do końca następnego okresu rozliczeniowego.
 9. Okazania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego nieobecność dziecka w wyniku choroby jest równoznaczne z możliwością odrobieniem ich w innych terminach działalności Szkoły Pływania LENA.
 10. Opłaty należy dokonywać TYLKO I WYŁĄCZNIE poprzez przelew na konto firmowe Szkoły Pływania LENA do 10-tego dnia każdego miesiąca w tytule zapłaty należy wpisać Imię i nazwisko ucznia. Na życzenie klienta drukujemy gotowy blankiet na wykonanie przelewu np. na poczcie lub w banku .
 11. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach niema możliwości obniżania opłaty miesięcznej. Zasady te wynikają z obowiązku opłacania przez Szkołę biletu wstępu oraz części zarezerwowanego basenu dla ucznia bez względu na jego obecność czy nieobecność. Jednakże istnieje możliwość odpracowania opuszczonych lekcji w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia w przypadku dostępności wolnych miejsc w innych grupach. Proszę o przestrzeganie tych zasad przy dokonywaniu płatności.
  10. Pracownicy Szkoły Pływania LENA posiadają ubezpieczenie OC.
 12. Zajęcia prowadzą instruktorzy i trenerzy którzy uzyskali uprawnienia na  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
 13. Obecność rodziców na zajęciach bez zakupu biletu wstępu,  tylko i wyłącznie za zgodą pracowników basenu.
 14. Fotografowanie lub nagrywanie zajęć tylko za zgodą prowadzących.
 15. Dzieci powyżej 3 roku życia podczas zajęć obowiązkowo korzystają z czepków.
 16. Grupa przypadająca na jednego prowadzącego nie przekracza 12 osób.
 17. W trakcie zajęć uczestnicy są podzieleni na grupy zaawansowania.
 18. Zajęcia odbywają się na wynajętej części basenu.

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH LEKCJI PŁYWANIA

 1. Organizatorem Indywidualnych Lekcji Pływania jest Szkoła Pływania Lena.
 2. Zajęcia odbywają się na basenie „Ruda” w Rudzie Śląskiej , gdzie o wyborze rodzaju niecki do nauki, bądź doskonalenia pływania decyduje trener w zależności od posiadanych przez klienta , umiejętności pływackich oraz rodzaju dostępnej niecki na basenie.
 1. Indywidualna Lekcja Pływania obejmuje 45 minut zajęć w wodzie pod okiem instruktora pływania lub trenera pływania.
 2. Cena Indywidualnych Lekcji Pływania nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię.
 3. Zapisy na lekcje przyjmowane są z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem  : Telefonicznie pod numerem tel. 513-661-991 lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
 4. Płatność za lekcje, odbywa się w formie płatności na konto bankowe Szkoły Pływania Lena lub gotówką bezpośrednio u osoby prowadzącej lekcje. Opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Istnieje możliwość, bez ponoszenia kosztów finansowych zapłaconej lekcji, wyłącznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem: przeniesienia ustalonej lekcji, odwołania ustalonej lekcji, informując niezwłocznie o tym fakcie trenera pod numerem tel.513-661-991. W przypadku nie poinformowania o tym fakcie trenera , opłata za ustaloną lekcje przepada.
 1. Wykupienie lekcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o stanie zdrowia zezwalającym na czynne uczestnictwo w zajęciach.
 2. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. z przyczyn technicznych – awaria na basenie ). Organizator kursu zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie o czym będzie informować ucznia telefonicznie.
 3. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.