Cennik

Przypominamy o przestrzeganiu regulaminu zajęć a w szczególności punktu :

11.W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości obniżania opłaty miesięcznej. Zasady te wynikają z obowiązku opłacania przez Szkołę biletu wstępu oraz części zarezerwowanego basenu dla ucznia bez względu na jego obecność czy nieobecność. Okazania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego nieobecność dziecka w wyniku choroby jest równoznaczne z możliwością odrobieniem ich w innych terminach działalności Szkoły Pływania LENA.

Pierwsze zajęcia w semestrze 2019/2020 – 9 września 

Cennik-2017-Zajęcia-indywidualne

Dane do przelewu :

SZKOŁA PŁYWANIA LENA

ul. Klonowa 29/68 , 41-800 Zabrze

Numer konta bankowego : 45 1050 1588 1000 0090 7483 8658

W tytule przelewu proszę wpisywać tylko i wyłącznie imię i nazwisko ucznia.